Top

อุปกรณ์อำนวย ความปลอดภัยด้านจราจร

  กลับ

อุปกรณ์อำนวย ความปลอดภัยด้านจราจร

 

บริษัท เกรียงยงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จำหน่ายอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยด้านจราจรต่างๆมากมาย เช่น สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง หมุดสะท้อนแสง เป้าสะท้อนแสง สัญญาณไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อสะท้อนแสง และอื่นๆ
อุปกรณ์จราจร คือ อุปกรณ์ที่ใช้งานเพื่อควบคุมความเป็นระเบียบในการใช้เส้นทางต่างๆ มีหลากหลายชนิดให้ได้เลือกใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่หน้างานนั้นๆ นอกจากจะใช้บนท้องถนนแล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ในระบบบริหารลานจอดรถ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภัย เสี่ยงจากอุบัติเหตุได้น้อยลง

 

 

หมุดสะท้อนแสง (ROAD STUDS)

 

หมุดสะท้อนแสงแบบ 1 หน้าและ 2 หน้า

แบบสีเหลือง และสีขาว

ขนาด 100x100x25 มม.

หมุดสะท้อนแสง 360 องศา แบบสีเหลืองและสีขาว ลูกแก้ว

มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.

 

 

กรวยจราจร (Traffic Cone)

 

 

ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงและทนทาน สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล

มีความสูงตั้งแต่ 50, 70, 80 และ 100 เซนติเมตร

 

  กลับ